• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Våre samarbeidspartnere

Godt samarbeid:

Våre samarbeidspartnere og rådgivere er svært viktige for oss og utviklingen på Dale.

Vi ønsker å knytte til oss de dyktigste personene innenfor sitt felt og som har et genuint ønske om å lykkes sammen med oss.Der det finnes vilje, finnes en vei. I Rogaland fylkeskommune har vi viljen til å se mulighetene og til å utnytte dem til felles framgang. Gjennom samarbeid med kommunene og andre offentlige og private aktører, har og tar vi ansvar for miljø og klima, utvikling av næringsliv, samferdsel, kultur, kompetanse, folkehelse og friluftsliv i hele fylket.

Verdier, vilje og vekst er vår visjon. Vi skal bidra til at det føres en helhetlig og folkevalgt forankret regionalpolitikk, der det overordnede målet er å gjøre Rogaland til et enda bedre fylke å bo i 
 
Et godt samarbeid med den lokale kommunen sikrer god fremdrift. 
 
PIME’S (Play It More Efficient, Sam) representerer tre utviklingsområder i tre land; Norge, Spania og Ungarn.
  1. Etablering av lavenergiboliger/næringsareal i større skala.
  2. Energiforsyning basert på 60-80 prosent fornybar energi.
  3. Etablering av Microgrid (intelligente energistyringssystem på områdenivå)  
 
CONCERTO significantly influences all relevant actions and initiatives in the construction and energy supply sector in cities and communities relating to energy performance and use of resources. Politics, regulations, construction, energy industry, finance as well as technology, research and education have been transformed through the initial impulse of CONCERTO and are following the global CONCERTO vision of environmental, social and economic sustainability.