• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Boligene får unike energisystem:

Hva inneholder energiplanen for Dale?

På Dale fokuserer vi på å utnytte de lokale energiressursene. Energiløsningen benytter i all hovedsak av sjøvann og sol; to uutømmelige og fornybare kilder til energi. Den totale løsningen er både miljømessig og økonomisk bærekraftig, og vil uten store merinvesteringer kunne dekke hele den fremtidige utbyggingen på Dale.Et overordnet microgridsystem vil styre de unike energiløsningene. Dette vil gi både miljøgevinst og redusere energikostnadene for beboerne. Se illustrasjon over systemet her.

Energi PIME’S (1. byggetrinn) området:
Fornybar energi:

Energiforsyningen vil bestå av følgende energikilder:

Sjøvann:

Nærvarmenettet legges ut for en minimumstemperatur på 55 °C Lavtemperatur totrinns-varmepumpe med sjøvann som varmekilde. Varmepumpen på 400 kW, med naturlig kjøleelement R717, vil med en produksjon på 1.06 GWh dekke størsteparten av energibehovet i 1. byggetrinn. Dette utgjør ca 95 % av produsert fjernvarme. Installasjon av en 40 m3 akkumulator vil bidra til at dette målet kan nås. Forventet gjennomsnittsvirkningsgrad for varmepumpen vil ligge på rundt 4,2, noe som er 35-55 % bedre enn de fleste norske system. En veksler vil etableres i sjøvannskummen og slik oppnå et lukket system opp til energisentralen

Sol:

Solcellepanel vil lokaliseres på takene til de 6 flermannsboligene og dekke et areal rundt maks 1.700 m2. Dette tilsvarer en produksjon på omkring 200 MWh.

Elektrisitet fra solcellepanelene brukes i varmepumpen, og varmen som produseres vil lagres i akkumulatoren. Gitt en realistisk energikostnad for solenergi på 1,6kr/kWh vil elektrisiteten fra solcellepanelene (som blir brukt i varmepumpesystemet med en virkingsgrad på 4,2), gi en kostnad for produsert varme fra solenergi på 38 øre/kWh!

For at energien skal kunne brukes inn i varmepumpen skal solcellepanelsystemet eies av et ESCO.

Vannkraft:

Eksisterende anlegg ble driftet fra 1920 til 1969.

Vannkraftverk pusses opp og driftes igjen.

Skal levere elektrisitet til energisentralen.

Spisslasten i perioder med ekstra energibehov vil komme fra en 400 kW el-kjel. Forventet varme-produksjon fra el-kjel er kun på 56 MWh pga størrelsen på akkumulatoren. Reservelasten vil dekkes av eksisterende gasskjel.

Microgrid:

Er en aktiv kontroll av alle produksjonsenheter og forbruksenheter. (Last ned ppt her.) Energien er satt inn i et system. Det vil bli en økonomisk optimalisering av energiforsyningen. Dette utvikles av en bidragsyter i PIME’S prosjektet, firmaet Tecnalia som holder til i Vitoria Gasteiz Spania, som også er Europas grønne hovedstad. For fullstendig beskrivelse, last ned engelsk versjon her.

Boligtypene i første byggetrinn er nøye utvalgt etter konsultasjon med faginstanser på området. Materiell, utforming og beliggenhet har alt sammenheng med naturens premisser og innovative energi-
løsninger. Utbyggingen på Dale skal være bærekraftig med minimale klimautslipp og egenprodusert fornybar energi.
Boligene vil bli bygget som miljøvennlige lavenergiboliger og deler av bebyggelsen vil ha passivhusstandard.


 
Slik vil energiløsningen bli på Dale.Solceller. 
Takform fellesbygg for solpanel, type 2